Plataforma InfoDAT: per a programadors d’aplicacions de gestió.

InfoDat és la nostra plataforma de desenvolupament de software. Ha estat creada íntegrament per nosaltres per a cobrir totes les necessitats que tenen els programadors d’aplicacions de gestió. Permet realitzar la feina amb rapidesa, elegància i eficiència.

La plataforma InfoDat fa servir el llenguatge de programació VB.NET. Està orientada a facilitar el flux de treball en el desenvolupament de software, de fàcil aprenentatge i pensada per a la reutilització de codi.