Política de Privacitat

El contingut d’aquest web té com a objectiu informar de les activitats, productes, serveis, ofertes i altres d’InfoCat i Consulting, S.L. per facilitar l’operativa dels clients.

InfoCat i Consulting, S.L. és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements d’aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial.

InfoCat i Consulting, S.L. rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva en el moment que cregui oportú.

InfoCat i Consulting, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors des de les pàgines web de InfoCat i Consulting, S.L.. La presència d’enllaços (links) a les pàgines web d’InfoCat i Consulting, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

InfoCat i Consulting garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal, Clàusula de Protecció de Dades i Política de Privacitat.

Política de Privacidad

El contenido de esta web tiene por objeto informar de las actividades, productos, servicios, ofertas y demás, de InfoCat i Consulting, S.L. para facilitar la operativa a los clientes.

InfoCat i Consulting, S.L. es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes, textos, diseños, animaciones, o cualquier otro contenido o elementos de esta web, o dispone de los permisos necesarios para su utilización, y, por lo tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial.

InfoCat i Consulting, S.L. rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos y se reserva el derecho de actualizarlos, eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva en el momento que crea oportuno.

InfoCat i Consulting, S.L. no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por enlaces (links) o buscadores desde las páginas web de InfoCat i Consulting, S.L.. La presencia de enlaces (links) en las páginas web de InfoCat i Consulting, S.L. tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

InfoCat i Consulting, S.L. garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los usuarios y su tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación española sobre protección de datos de carácter personal, Cláusula de Protección de Datos y Política de Privacidad.